Skaidrojam, kur pazudusi laipa un “Vienotības” tiltiņš pie Vilkmuižas ezera

Sociālajos tīklos iedzīvotāji jautā, kur palikusi laipa Vilkmuižas ezerā, nav ne miņas arī no pusgadu atpakaļ uzliktā tiltiņa, ko dāvināja partija “Vienotība”. Vērsāmies Talsu novada pašvaldībā, lai to noskaidrotu.

Laipa bija kļuvusi nedroša

Laipa Vilkmuižas ezerā izveidota 2013. gadā, īstenojot projektu “Vilkmuižas ezera apkārtnes labiekārtošana”. Ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu ierīkoja āra trenažierus, rekonstruēja gājēju celiņu un Vilkmuižas ezerā izveidoja laipu. Projekta kopējās izmaksas bija 38 575 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.

Talsu pilsētas pārvaldes vadītājs Normunds Strēlnieks skaidro, ka laipu nācies demontēt drošības apsvērumu dēļ. Laipas dēļi bija izlūzuši, un atrašanās uz tās kļuvusi bīstama.

 

Tiltiņš pārvietots

Tiltiņu Vilkmuižas ezera apkārtnē Lielās talkas laikā šā gada aprīlī iegādājās un uzstādīja partijas “Vienotība” Talsu nodaļa. Tagad tiltiņš pārvietots uz citu pilsētas daļu, netālu no Ģibuļu pagasta. “Apsekojot iepriekšējo tilta vietu, tika secināts, ka tas ir ieaudzis un ar laiku sāktu bojāties. Kā arī tika konstatēts, ka tiltiņu vai nu praktiski neviens neizmanto vai iedzīvotāju skaits ir ļoti mazs, jo taciņas, kas vestu uz tiltu neesot. Iedzīvotāji bija lūguši, lai kartē attēlotajā vietā tiktu rasts risinājums un iedzīvotāji spētu šķērsot neizejamo taciņas posmu pāri grāvim,” skaidro pārvaldes vadītājs.

Komentārs rakstam “Skaidrojam, kur pazudusi laipa un “Vienotības” tiltiņš pie Vilkmuižas ezera

  1. Tās laipas autore, kura nekad ūdeni nav redzejusi ir Kristīne Cimermane Ingas Gluzdas partijas biedrene. Kas par šo sakāms Gluzdas kundzei.

Pievienot komentāru