Atceļ pašu pieņemto lēmumu par atkritumu apsaimniekošanas maksas pieaugumu

Divas nedēļas pēc Talsu novada domes lēmuma par atkritumu apsaimniekošanas maksas palielināšanu līdz 10,79 eiro par kubikmetru, pieņemts lēmums atkritumu apsaimniekošanas maksu tomēr nepalielināt.

Ar lūgumu palielināt apsaimniekošanas maksu, pamatojoties uz dabas resursu nodokļa pieaugumu, domē vērsās atkritumu apsaimniekotājs SIA “Eco Baltia vide”. Sadārdzinājums tika skaidrots ar grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā, kas nosaka, ka ar 1. janvāri dabas resursu nodokļa likme par 1 tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanu uzņēmumam pieaugs no 25 eiro uz 35 eiro. Attiecīgi 16. novembra Talsu novada domes sēdē deputāti apstiprināja atkritumu apsaimniekošanas tarifa paaugstināšanu līdz 10,79 eiro par kubikmetru.

Pēc šī domes lēmuma tika saņemta vēl viena vēstule no uzņēmuma – tagad lūgts jauno tarifu atcelt un atkritumu apsaimniekošanas maksu saglabāt pašreizējā apmērā (9,21 eiro par kubikmetru). Attiecīgi 30. novembrī par iepriekšējā lēmuma atcelšanu nobalsoja Talsu novada dome.

Pēc pašvaldības izplatītās informācijas, lēmumu SIA “Eco Baltia vide” lūdza atcelt pēc vēstules saņemšanas no atkritumu poligona “Janvāri” apsaimniekotāja “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības (AAS) “Piejūra””. “Janvāros” nonāk visi novada atkritumi, un kopš 2016. gada poligonā atkritumi tiek sašķiroti. Pēc iespējas lielākā daļa tiek nodota pārstrādei, tādā veidā samazinot apglabājamo atkritumu apmēru. Tas AAS “Piejūra” ļauj piemērot mazāku koeficientu, atbilstošu attiecībai starp poligonā apglabāto un pieņemto atkritumu daudzumu. Pēc jaunā Dabas resursu nodokļa stāšanās spēkā, AAS “Piejūra” nodoklim piemēros koeficientu 0,65, kas būs 22,75 eiro par tonnu.

Līdz ar to SIA “Eco Baltia vide” informējusi pašvaldību, ka uzņēmums varēs sniegt pakalpojumu par esošo tarifu (9,21 eiro par kubikmetru).

Lai arī tarifs vismaz tuvākā laikā paliks nemainīgs, jau vēstīts, ka atkritumu apsaimniekošanā novadā ir gaidāmas izmaiņas. Sekojot vairāku pašvaldību piemēram, Talsu novada pašvaldība pēc līguma termiņa beigām ar SIA “Eco Baltia vide” nesludinās jaunu iepirkumu, bet gan pakalpojuma nodrošināšanu nodos AAS “Piejūra”.

Citi raksti par šo tēmu:

Nākamgad pieaugs maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu

Pievienot komentāru