Būvniecības kontrolētāji: 75% gadījumu ēkas kļūst nedrošas īpašnieku nolaidības dēļ

2014. gada rudenī, neilgi pēc Zolitūdes traģēdijas, Latvijā tika izveidots Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB), kas nodarbojas ar publisko ēku uzraudzību. Līdz šim brīdim birojs ir pārbaudījis aptuveni trešdaļu no 10 000 uzraudzības ēkām, Talsu novadā būtiski pārkāpumi šajā laikā nav konstatēti.

2017.gadā 540 ēkām veiktas 766 pārbaudes. Par labā un teicamā stāvoklī esošām birojs atzinis 191 (35%) no pārbaudītajām ēkām, bet 309 (57%) ēkās konstatētas dažādas atkāpes no ēkām izvirzāmām būtiskām prasībām. Savukārt 22 (4%) atzītas par graustiem un 18 (3%) ēkas atzītas par nedrošām, pārtraucot to ekspluatāciju līdz konstatēto bīstamību novēršanas no ēku īpašnieku puses. 2016. un 2017. gadā pastiprināta uzmanība BVKB pārbaudēs tika pievērsta izglītības iestāžu ēku drošumam.

BVKB direktore Svetlana Mjakuškina norāda, ka pēc konstatēto publisko ēku neatbilstību rūpīgas analīzes var secināt, ka tikai 25% gadījumos ēkas neatbilstība drošības prasībām skaidrojama ar nekvalitatīvi sagatavotajiem būvprojektiem vai nekvalitatīvi veiktiem būvdarbiem.

Savukārt 75% gadījumos ēkas atzītas par nedrošām to īpašnieku nolaidības vai bezdarbības dēļ. Šīs atziņas liek nopietni aizdomāties par metodisku palīdzību, informējot un izglītojot, ēku īpašniekus par veicamām darbībām un pienākumiem savu īpašumu uzturēšanai atbilstošā kārtībā, ievērojot tām noteiktās drošības prasības.

BVKB mājaslapā pieejama ēku ekspluatācijas uzraudzības interaktīvā karte. Ar sarkanu krāsu atzīmēti objekti, kuru ekspluatācija daļēji vai pilnībā ir jāpārtrauc. Talsu novadā pagaidām nevienam no pārbaudītajiem objektiem nav konstatēti būtiski pārkāpumi.

Taču dzeltenu atzīmi – tas nozīmē, ka drošību jāuzlabo, konstatēti trūkumi, kas ietekmē ēkas drošību – Būvniecības valsts kontroles birojs piešķīris diviem pārbaudītajiem objektiem. 2017. gada jūnijā Sabiles kultūras namam un Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” Laidzes teritoriālajai struktūrvienībai 2015. gada novembrī.

Citviet Talsu novadā pārbaudītas un par labā vai teicamā stāvoklī atzītas šādas ēkas: skola un bērnudārzs Jaunpagastā, administratīvā ēka Stendē, dienesta viesnīca – kopmītne Laidzes pagastā, administratīvā ēka Pastendē, skola Sabilē, Talsu autocentrs un Latvijas Lauksaimniecības muzejs Talsu Lauktehnikā, O. Bāres būvmateriālu veikals, “Jāņa centrs”, Talsu Valsts ģimnāzijas sporta zāle un skolas ēka, Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu nodaļa, bērnudārzs “Zvaniņš” Talsos, Talsu Tautas nams, Talsu mūzikas skola, kinoteātris “Auseklis”, Talsu sporta nams, Talsu pamatskola, Talsu 2. vidusskola, agrākā Talsu slimnīcas ēka, Talsu poliklīnika, bērnudārzs “Sprīdītis”, Valsts policijas ēka Talsos.

Pievienot komentāru