Deputātu viedokļi par 2018. gada pašvaldības budžetu

“Talsu Ziņas” publicē 11. janvāra Talsu novada domes sēdē izskanējušos deputātu viedokļus pirms balsojuma par 2018. gada pamatbudžetu. Jau vēstīts, ka ar 12 balsīm “par”, trīs balsīm “pret” un diviem deputātiem “atturoties” Talsu novada domes deputāti apstiprināja novada budžetu 31 368 155 eiro apmērā. 

Dainis Karols, priekšēdētāja 1. vietnieks, Izglītības, Kultūras un sporta (IKS) komitejas vadītājs:

“IKS komitejā bija vairāki tehniska rakstura priekšlikumi, ko deputāti atbalstīja. Bija daudzi jautājumi par budžeta pozīcijām, uz jautājumiem tika sniegtas atbildes. Rezultātā IKS komitejā citu priekšlikumu nebija, un deputātu balsojums par budžeta virzīšanu uz komiteju bija gandrīz vienbalsīgs. Domāju, ka IKS komitejas deputāti ir labi pastrādājuši.”

“Kopš esmu iesaistīts šajā budžeta tapšanas procesā, ir lietas uz ko raugos daudz savādāk un ir lietas, kur es zinu – mums ir jāpievērš uzmanība tuvākajā laikā. Ja mēs runājam par pamatprincipiem, pieņemot budžetu, ir trīs atslēgas vārdi, kurus es gribētu nodefinēt atšķirībā no iepriekšējiem gadiem. Tā ir “pieejamība” – katram struktūrvienības, pārvaldes vadītājam bija pieejams budžets tā tapšanas stadijā. “Iespēja” – iespēja rosināt, runāt, iespēja deputātiem iesaistīties budžeta veidošanas procesā, kā nu mēs katrs šo iespēju esam izmantojuši. Trešā lieta ir “lēmuma pieņemšana” – lēmuma pieņemšana šajā brīdī ir vissmagākā, jo mēs redzam nepieciešmības, kas varbūt nav iekļautas. Bet šobrīd, lēmumu pieņemot, mēs balsojam par gadsimta budžetu. Ir izskanējis, ka prioritātēm atvēlētais finansējums ir samazinājies, šogad tie ir 233 tūkstoši. Es to nesaskatu kā prioritāšu naudu, tas ir papildus finansējums pamatdarbības nodrošināšanai. Jau minēju Finanšu komitejā, ka mana prioritāte ir atalgojums – minimālās algas pacelšana. Tas ir lielais uzstādījums no valsts, taču mēs kā pašvaldība esam raduši iespēju spert vēl vienu soli uz priekšu tieši attiecībā pret mazo algu saņēmējiem, atalgojumu palielinot līdz 500 eiro. Nākošais solis, ņemot vērā Latvijas simtgadi, mēs Dziesmu un deju svētku realizācijas procesam esam raduši tautas tērpiem nepieciešamos līdzekļus, lai visi kolektīvi godam varētu pārstāvēt novadu. Tāpat arī pasākumiem – 18. novembra lielajiem pasākumiem un citiem pasākumiem, kas ir veltīti Latvijas simtgadei. Mēs esam raduši iespēju arī pedagogu atalgojuma nodrošināšanai un sociālajam blokam, un es ar drošu sirdi varu teikt, ka šis ir stabils budžets, kas liecina par stabililitāti un iespējām izaugsmei.

Edmunds Demiters, Tautsaimiecības komitejas vadītājs:

“Mana atziņa, izskatot un sagatavojot 2018. gada budžetu ir, ka, strādājot nākošajā gadā pie budžeta sastādīšanas mums tomēr ir jāņem vērā citi nosacījumi, principi kā šogad attiecībā uz prioritāšu naudām un paredzēto finansējumu. Es saprotu, ka šogad, ņemot vērā laika limitu, nebija iespējams cits modelis, bet turpmāk mums tomēr, izvērtējot prioritātes, būs jāņem vērā citi principi. Ja runājam par pārējo budžetu, jāsaka paldies Tautsaimniecības komitejas koleģiem, esam pastrādājuši, manuprāt labi.”

Ilze Indriksone, priekšsēdētāja vietniece, Sociālo un veselības jautājumu komitejas vadītāja:

“Sociālo un veselības jautājumu komitejā daudz diskusiju nebija, galvenā uzmanība tika pievērsta veselības budžetam, kas skāra tieši Ķūļciema feldšera punkta ārsta palīga atalgojuma palielinājumam. (..) Otrs jautājums bija finansējuma piešķiršana SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”.”

“Pārdomas par procesu – sociālajā jomā lielākā daļa no plānošanas tika veikta jau pirms budžets nonāca komitejā, jo saistošie noteikumi bija laicīgi apstiprināti, arī atbalsts bērniem ar dažādiem funkcionālajiem traucējumiem centram “Brīnumiņš” tika lemts jau iepriekš, un tas viss tika laicīgi iestrādāts budžeta priekšlikumos. Vienīgās izmaiņas, kas radās vēl procesā, bija cenu kāpums senioru aprūpes namam “Kalmes”, kas arī tika ievērtēts budžetā un papildus finansējums mazliet vairāk 4000 eiro apmērā tika paredzēts. Paldies komitejas locekļiem un darbiniekiem.”

Edgars Zelderis, domes priekšsēdētājs, Finanšu komitejas vadītājs:

“Finanšu komitejā bija vairāki jautājumi uz kuriem sniedzām atbildes, bija vairāki precizējumi, bet kopumā nekas tāds, kas liktu domāt, ka kaut kas izdarīts nepareizi. Ejam uz priekšu, un šobrīd arī es varu teikt deputātiem paldies par šo darbu. Man personīgi, un atsevišķiem deputātiem arī, tas ir pirmais budžets. Protams, tas ir process un idealizēt lietas šobrīd nevajadzētu. Tas nav nekāds paraugs pēc kura mēs vadīsimies tikai un vienīgi nākotnē, vēl ir daudz jautājumu un, kā esmu teicis jau vairākkārt, tas būs pamatā izpildvaras jautājums.”

“Protams, var pievienoties kolēģiem, populisms šobrīd nav vietā, izteikt piedāvājumus pēdējā brīdī nav īstais brīdis. Šī ir tikai viena neliela daļa no kopdarba, kas mums būs priekšā. Neviens tā vai citādi te neaplaudēs un viss turpināsies un varbūt pēc gada varēsim redzēt, kas mums ir sanācis. Kritika ir laba lieta, bet tai jābūt konstruktīvai un adekvātai.”

“Apliecinu, ka es, kā priekšsēdētājs, sekošu līdzi visām lietām, cik vien tas būs iespējams, lai budžeta izpilde būtu kvalitatīva. Mēs varam pieņemt dažādus ciparus uz papīra, bet pats galvenais ir kā mēs to realizēsim dzīvē. Šis ir mūsu simtgades gads un visiem darbiem, vārdiem, domām jābūt cienīgam šim ciparam. Šeit mēs esam daži desmiti, bet iedzīvotāji būs tie, kas izteiks savu vērtējumu par mani, maniem vietniekiem, deputātiem, izpilddirektoru un tā tālāk. Novēlu strādāt, lai mēs varētu pildīt, ko esam solījuši saviem iedzīvotājiem.”

Andis Astrātovs, domes deputāts:

“Mans secinājums ir pavisam vienkāršs, solījumu burbulis ir plīsis. Iepriekšējā gadā mums tika solīts, ka samazināsies administratīvās izmaksas novadā. Budžetā redzam, ka deputātu, administrācijas un esošo, jaunizveidoto komisiju kopējās izmaksas ir tikai palielinajušās par 17 tūkstošiem eiro. Mēs 17. augusta sēdē dzirdējām, ka Talsu Galvenajai bibliotēkai papildus finansējumu nevajadzēs, un nav jāņem papildus nauda šim projektam, tagad tomēr mēs budžetā redzam, ka 340 tūkstoši eiro ir vajadzīgi. Tā rezultātā ir samazināti līdzekļi pārvaldēm, to nav solītajām brīvpusdienām un nav sporta inventāram.”

Daiga Feldmane, domes deputāte:

“Es savā viedoklī vispirms gribu teikt paldies Finanšu nodaļai, visiem iestāžu vadītājiem, nodaļu vadītājiem, struktūrvienību vadītājiem, kas devuši ieguldījumu pie šī lielā darba, jo budžeta izveide – tas tiešām ir nopietns un atbildīgs darbs. Prieks, ka budžetā paredzētas tādas vajadzības kā Dziesmu un deju svētku procesa nodrošināšana, prieks, ka ir paredzēta dažu iestāžu infrastruktūras uzlabošana, bet savā viedoklī gribu pamatot arī to, kāpēc es balsošu pret budžetu. Ne tāpēc, ka tas būtu pilnīgi neizpildāms, bet tāpēc, ka, manuprāt, nav iekļautas būtiskas vajadzības. Jā, budžets, deputātiem bija pieejams no 22. decembra, mēs varējām sniegt arī ātrāk savus priekšlikumus, es centos Izglītības, kultūras un sporta komitejā, kad runājām par brīvpusdienām, paust savu viedokli – uzskatu par nepieciešamu pamatskolā nodrošināt brīvpusdienas. Savu priekšlikumu virzīju arī Sociālo un veselības jautājumu komitejā un arī Finanšu komitejā. (..) Mans uzskats ir, ja mēs gribam nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu, ir jāapmierina primārās vajadzības. Es saprotu, ka budžets nav bezizmēra, bet mēs varam iet soli pa solim, lai to īstenotu. Vēl viens iemesls, kāpēc es nevaru nobalsot par projektu, ir tas ko minēja jau iepriekš par prioritātēm. Paldies par skaidrojumiem, bet līdz galam izprotams tas process nav. Rodas bažas, ka audzināšanas nolūkos necieš iedzīvotāji. Tas ir mans viedoklis. Vēl prieks, ka ir paredzēts finansējums piemineklim “Latvijas saulei”, bet varbūt mums bija jādod iespēja iedzīvotājiem apspriest un izvērtēt, vai tas ir darāms par pašvaldības budžeta naudu.”

Alfons Spēks, domes deputāts:

“Šodien ir vēsturiska diena, mēs pieņemsim Latvijas valsts simtgades budžetu. Savā vārdā gribu izteikt lielu pateicību Finanšu nodaļai. Mēs uz katru vidusskolas bērnu gadā tērējam 2039 eiro. Budžetā izglītībai kopumā tie ir 41%, tas parāda, ka mēs domājam par nākotni. Mēs varam šodien izteikt populistiskus lēmumus, kā nekā tuvojas atkal vēlēšanas, taču es aicinātu visus darbiniekus ar vislielāko atbildības sajūtu attiekties pret šo budžetu, ko mēs šodien pieņemsim.”

Inga Gluzda, domes deputāte:

“Mans viedoklis par budžetu ir tāds, ka tas ir tālu no pilnības, bet tajā pašā laikā es saprotu, ka pusgads jaunam sasaukumam ir pārāk īss laiks, lai izprastu visus procesus un iedziļinātos. Kas mani visvairāk satrauca, neapmierināja, ir, manuprāt, pavirša pieeja šim budžetam. Tieši tāpēc es Finanšu komitejā rosināju virzīt pārskatīšanai šo budžetu, bet, tā kā es vairākuma atbalstu neguvu, un budžets tika virzīts uz domes sēdi, es ļoti ceru – tas ir mūsu pašu rokās – šo paviršo pieeju mainīt procesa laikā. Es tiešām ceru, ka ar pilnu atbildību un iedziļināšanos budžets tiks pārskatīts un realizēts. Līdz ar to, ja iepriekš svārstījos, vai atturēties un balsot “par”, tad šobrīd vairs nesvārstos un esmu pieņēmusi lēmumu balsot par. “

Citi raksti par šo tēmu:

Talsu novada budžets 2018: kur tērēs 31, 4 miljonus eiro

Pievienot komentāru