Aptauja: vai apmeklēsiet simtgades svinību pasākumus Talsu novadā?

“Simtgade” noteikti ir viens no pēdējo gadu visbiežāk lietotajiem vārdiem publiskajā telpā. Lai arī valstiskā līmeņa uzstādījums noteicis, ka simtgadi svinēsim 5 gadus, tieši šajā gadā sagaidāma svētku kulminācija ar bagātīgu pasākumu klāstu gan vietējā, gan valstiskā līmenī.

“Kantar TNS” iedzīvotāju aptaujas rezultāti liecina, ka Latvijas iedzīvotāju viedoklis par simtgades nozīmību dalās: gandrīz pusei jeb 46% Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 60 gadiem šis Latvijas simtgades gads ir personiski nozīmīgs, kamēr vēl tikpat daudz iedzīvotajiem (arī 46%) šis nav viņiem personiski nozīmīgs gads. Vēl gandrīz desmitajai daļai iedzīvotāju (8%) nebija viedokļa šajā jautājumā.

Svinību izmaksas tiek prognozētas apmēram 60 miljoni eiro, no tiem vairāk nekā puse ir valsts budžeta līdzekļi, bet aptuveni 27 miljoni atradīsies no Eiropas fondu līdzekļiem, pašvaldību budžetos, mecenātu dāsni ziedotajās summās un citviet. Sabiedrība svinībām plānoto līdzekļu apmēru mēdz vērtēt kritiski un vaicā, kāpēc Igaunijā un Lietuvā simtgadi mācēs svinēt par mazākām summām. Sabiedrības iniciatīvu platformā manabalss.lv pat tiek vākti paraksti simtgades svinību naudas novirzīšanu vēža ārstēšanai.

Talsu novads simtgades megaprojektus neplāno, taču arī 2018. gada budžetā ir paredzēts finansējums dažādiem pasākumiem, piemēram:

50 000 eiro paredzēti 18. novembra svinībām Talsos;

50 000 eiro kā dāvana Talsu novadam Latvijas simtgadē būs Ojāra Feldberga tēlniecības objekta “Latvijas saule” izveide un izvietošana Talsos (pašreizējā iecere – pie Talsu ezera). Objekta izveidei ar “Talsu novada fonda” līdzdalību aicināta ziedot arī sabiedrība;

6000 eiro atvēlēti Talsu novada kultūras un tūrisma projektu finansēšanas konkursa projektu aktivitāšu finansēšanai. Tāpat kā pērn konkursa prioritāte ir Latvijas valsts simtgadei veltīti materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas, aizsardzības un atpazīstamības veidošanas pasākumi un norises;

2018. gads ir arī XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku gads, kas Rīgā norisināsies no 30. jūnija līdz 8. jūlijam. Arī šie svētki paies Latvijas valsts simtgades zīmē. No Talsu novada pašvaldības budžeta amatiermākslas kolektīvu dalības nodrošināšanai, kā arī tērpu atjaunošanai plānots 242 958 eiro finansējums.

Neizpaliks arī simtgdes svinību pasākumi novada pilsētās un pagastos, izglītības un kultūras iestādēs.

Pievienot komentāru