Sabiles bērnudārzu “Vīnodziņa” pārvietos uz pagaidu telpām “mazajā skolā”

Sertificēts būvspeciālists Talsu novada pašvaldībai sniedzis atzinumu, ka pašreizējās Sabiles pirmsskolas izglītības iestādes “Vīnodziņa” ēkas tehniskais stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs, tādēļ 15. marta domes sēdē nolemts bērnudārzu pagaidām pārvietot uz agrāko Sabiles “mazās skolas” ēku Abavas ielā 5. Arī jaunās pagaidu telpas bērnudārzam būs nepiemērotas, taču vismaz tajās netiks apdraudēta bērnu drošība, domes sēdē atzina iestādes vadītāja Zane Cīrule.

Pagaidu telpu remontam 47,4 tūkstoši eiro

“Mazās skolas” ēkā pirms bērnudārza pārvietošanas plānots veikt telpu remontdarbus. Provizoriskās remonta izmaksas ir 46 868 eiro, un 500 eiro atvēlēti virtuves inventāra iegādei. Finansējumu atbilstoši domes lēmumam ieguldīs no pašvaldības rezeves fonda līdzekļiem. Ja šie darbi noritēs bez sarežģījumiem, tad iecerēts, ka “Vīnodziņa” darbu pagaidu telpās uzsāks vēl šajā mācību gadā.

Plānots, ka iestāde pagaidu telpās atradīsies divus gadus, jo deputāti vienojās, ka jaunu bērnudārzu ekspluatācijā jānodod līdz 2020. gada 31. martam.

Būvēt jaunu ēku vai meklēt citus variantus?

Šobrīd pašvaldībai pieejams SIA “Campaign” izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā jaunas bērnudārza ēkas būvniecībai. 2016. gada augustā sagatavotais un Talsu novada būvvaldē akceptētais projekts paredz jaunas ēkas būvniecību blakus Sabiles pamatskolai un Sporta hallei.

Lai gan 15. marta domes sēdē deputāti lēma par 37 510 eiro piešķiršanu būvprojekta turpināšanai un izstrādei pilnā apjomā, vēl notiks izvērtēšana, kas noteiks vai turpināt esošo būvprojektu. “Ar priekšsēdētāja rīkojumu ir izveidota darba grupa, kam līdz marta beigām ir uzdots izvērtēt projektēšanas uzdevumu būvprojektam minimālajā sastāvā, tā mūsdienīgumu un funkcionalitāti pilsētvides kontekstā, plānotās projektēšanas un autoruzraudzības izmaksas,” informē pašvaldība.

Domes sēdē izskanēja priekšlikums apsvērt ne tikai jaunas ēkas būvniecību, bet izvērtēt vai “Vīnodziņa” jaunas mājas varētu rast kādā no esošajiem pašvaldības īpašumiem. Deputāte Inga Gluzda vaicāja vai kāds ir izvērtējis iespēju bērnudārzu pastāvīgi ierīkot, piemēram, Abavas ielā 5 – ņemot vērā, ka jau šobrīd pašvaldība pagaidu telpās ieguldīs gandrīz 50 tūkstošus eiro, kā arī to, ka iedzīvotāju skaits tomēr turpina samazināties.

Domes priekšsēdētāja vietniece attīstības, kultūras un sporta jautājumos Ilze Indriksone komentēja, ka klātienē deputātiem bija iespēja apmeklēt Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldi – kā varianti tikuši apskatīti dažādi īpašumi, piemēram, agrākā Sabiles slimnīca un pamatskolas ēka. “Bet, apmeklējot šīs ēkas, saprotot kā tās ir funkcionāli uzbūvētas, un kā – pārbūvējamas, mans personīgais viedoklis ir, ka pārbūvēt no nepiemērotas ēkas vienmēr būs vēl dārgāk nekā būvēt jaunu,” viņa sacīja.

Deputāte Daiga Feldmane izteica viedokli, ka stāsts par Sabiles bērnudārzu ir mazliet ieildzis, taču labi, ka tas turpinās. “Bet es pavisam negribētu piekrist, tam, kas izskanēja, ka mēs bērnudārzu varētu ielikt kādā vecā ēkā. Ne tikai ekonomisku apsvērumu dēļ, bet arī bērnu interešu dēļ. Kam tad ja ne bērniem? Otrs ir tas, ka 2016. gadā uzsākās būvprojekta izstrāde, tas tika izstrādāts minimālā apjomā, izstrādes procesā piedalījās arī iestādes vadītāja un es domāju, ka šajā projektā ir strādāts, lai ēka būtu pēc iespējas labvēlīgāka šiem bērniem. Doma bija, ka 2017. gada vasarā jau uzsāksies būvniecība. Man nezināmu apstākļu dēļ tas nenotika, tāpēc es šobrīd balsoju “par”, lai vismaz 2018. gadā šis process uzsāktos.”

“Vīnodziņas” vadītāja Zane Cīrule papildināja, ka pagaidu telpas Abavas ielā 5 nebūtu labākais risinājums bērnudārza pastāvīgajai mītnei. “Gribētu vēlreiz aicināt visus deputātus atbraukt uz Abavas ielu 5 Sabilē, apskatīt šo ēku kā potenciālu bērnudārza ēku ilgtermiņā. Tas, ka mēs šobrīd pārceļamies uz šo ēku, nenozīmē, ka tā ir piemērota bērnudārzam. Šī ēka nav piemērota ne teritorijas, ne vietas, ne telpu, ne infrastruktūras ziņā. Šobrīd pārceļamies, lai neapdraudētu bērnu un darbinieku veselību.”

Talsu novada domes priekšsēdētājs Edgars Zelderis vairākkārt uzsvēra, ka šobrīd galvenais jautājums ir nevis “būt vai nebūt bērnudārzam”, bet gan kā šo projektu īstenot, jo izmaksām jābūt adekvātām. Pēc esošā būvprojekta izvērtēšanas būs skaidrs vai turpināt iesākto, sākt jaunu projektu, nav izslēgti arī citi risinājumi. Taču jāņem vērā, ka novadam vajadzību ir daudz, bet finanses ir ierobežotas, piemēram, Sabilē nepieciešams arī tilta un ielu segumu remonts.

PII “Vīnodziņa” ēka Sabilē, Ventspils ielā 10. Ēkas tehniskais stāvoklis novērtēts kā neapmierinošs:

“Vīnodziņa” pagaidu telpas būs Abavas ielā 5, kur pirms ievākšanās plānots kosmētiskais remonts:

3 komentāri rakstam “Sabiles bērnudārzu “Vīnodziņa” pārvietos uz pagaidu telpām “mazajā skolā”

  1. Pingback: Sāk remontēt Sabiles bērnudārza "Vīnodziņa" pagaidu telpas - Talsu Ziņas

  2. Pingback: 2019

  3. Pingback: javsearch.mobi

Pievienot komentāru