Noslēguma etapā izmaiņas pašvaldības administrācijā; 125 amata slodžu vietā – 122,5

1.martā Talsu novada domes sēdē ar deputātu balsu vairākumu atbalstītas strukturālas izmaiņas Talsu novada pašvaldības centrālajā administrācijā, un 29. marta domes sēdē veikti grozījumi pašvaldības nolikumā, aktualizējot nodaļu un amatu nosaukumus. “Audita un reorganizācijas galvenais mērķis nav štatu samazināšana. Būtiskākais ieguvums būs dokumentu un vispārējās darba organizācijas sakārtošana,” tā izmaiņas iedzīvotājiem skaidrotas jaunākajā pašvaldības informatīvā izdevuma “Talsu Novada Ziņas” numurā.

Deputāte: jaunā struktūra ir brāķis

Deputātu vairākums (11 deputāti) ir atbalstījis strukturālās izmaiņas, taču nav izpalikuši arī kritiski viedokļi par reformas lietderību (5 deputāti balsoja “pret”).

Talsu novada domes deputāte Inga Gluzda (“Jaunā konservatīvā partija”) 29. marta domes sēdē atkārtoti uzsvēra: “Savu viedokli jau iepriekš esmu paudusi, vēlreiz vēlos uzsvērt, ka šī apstiprinātā struktūra pirmkārt neatbilst organizāciju vadības loģikai, otrkārt tika ignorēti Ministru Kabineta ieteikumi, tāpat ignorēti audita ieteikumi un finansiālais aspekts vispār nav ņemts vērā. Rezultātā deputāti nobalsoja – kurš apzināti, kurš neapzināti – par brāķi. Rezultātā šis apstiprinātais nolikums nevar būt kvalitatīvs pēc loģikas. Es neapskaužu tos darbiniekus, kuri ir visa šī procesa ķīlnieki, jo, kā mēs arī Finanšu komitejā redzējām, diskutējot par nolikuma korekcijām: nav skaidrs, kurš būs tas lielākais priekšnieks – kurš vīzēs, kurš parakstīs, kurš saskaņos. Un rezultātā tiem darbiniekiem, kuriem nebūs paveicies būt par priekšniekiem – es viņus tiešām neapskaužu – būs tik daudz priekšnieku, ka viņi reāli nesapratīs kura prasības izpildīt. Es no šā visa kolēģi atturos un uzskatu, ka man ir tiesības balsojumā atturēties.”

Tikmēr deputāti Andis Astrātovs, Ģirts Kalnbirze un Oļegs Solovjovs (“Talsu novada attīstībai”) publiskojuši viedokli, ka pēc reformas “saskaitāmie mainīti vietām, bet summa no tā nemainīsies”. “Lai nobalsotu par strukturālām izmaiņām centrālajā administrācijā, jābūt pilnai pārliecībai, ka atrasts labākais vidusceļš starp auditora rekomendācijām un to, kā pašvaldība darbojas ikdienā. Komitejās, kur tika skatītas šīs izmaiņas, atsevišķi precedenti liecināja, ka ar pašiem darbiniekiem viss nav izrunāts līdz galam. Tāpat ir jābūt skaidri zināmam, kāds būs ieguvums – kā mums ziņots iepriekš, administrācijas izdevumi nesamazināsies, tā vietā runājam par daba efektivitātes uzlabošanu – taču nerunājam par to, kādi mērķi ir sasniedzami un kā efektivitāte tiks izmērīta. Pēc komitejām arī nav tapis skaidrāks pamatojums, kāpēc priekšsēdētājam ar trīs vietniekiem darbinieku štatā jāalgo padomnieks, un papildus arī biroja administrators,” uzskata deputāti.

Kopējais amatu slodžu skaits samazināsies no 125 uz 122,5

Aprīļa pašvaldības informatīvajā izdevumā “Talsu Novada Ziņas” iedzīvotājiem publiskots detalizēts skaidrojums, uzsverot, ka “izmaiņas veiktas ar mērķi uzlabot un padarīt efektīvāku centrālās administrācijas darba organizāciju, kā arī sekmēt iekšējo komunikāciju.”

“Jaunā struktūra tika izstrādāta, ņemot vērā personāla audita rezultātā saņemtos ieteikumus. Izmaiņas skars gan nodaļu nosaukumus un nolikumus, gan amatu sarakstu. Tostarp centrālajā administrācijā tiks izveidota jauna – Kultūras un sporta attīstības nodaļa.

Pagājušā gada 31. augustā domes deputāti pieņēma vienbalsīgu lēmumu – veikt personāla auditu Talsu novada pašvaldības centrālajā administrācijā. Tā laikā neatkarīga auditore izvērtēja darbinieku darba saturu un darba laika izmantošanu, kā rezultātā tika sagatavots slēdziens. Tajā norādīts uz nepilnībām un sniegti ieteikumi darba uzlabošanai, tostarp uzsvērta nepieciešamība veicināt iekšējo komunikāciju, aktualizēt nodaļu nolikumus un amatu aprakstus, sakārtot amatu klasifikāciju un atalgojuma sistēmu. Tika arī secināts, ka vairākos gadījumos netiek pievērsta pienācīga uzmanība stratēģiskai plānošanai. Jaunā centrālās administrācijas struktūra vērsta uz minēto jautājumu sakārtošanu. Jauns darba organizēšanas princips ir daļu izveide lielākajās centrālās administrācijas nodaļās. Proti, nodaļu vadītājiem nebūs vietnieku, kuru atbildība ir sadrumstalota dažādās jomās, bet būs daļu vadītāji, kuri varēs savu uzmanību veltīt jautājumiem, kas atbilst viņu specializācijai un tiešajai atbildībai. Piemēram, Kultūras un sporta attīstības nodaļā strādās Kultūras daļas vadītājs un Sporta daļas vadītājs, nevis par abām jomām atbildīgs nodaļas vadītāja vietnieks. Šādā modelī nodaļas vadītājam būs vairāk iespēju pievērsties stratēģiskās plānošanas darbam.

Strukturālo izmaiņu rezultātā tiks likvidēti vairāki amati, kas šobrīd ir vakanti: informācijas vadības speciālists Sabiedrisko attiecību nodaļā, autobusa vadītājs Komunālajā nodaļā, kartogrāfs Attīstības plānošanas nodaļā, kā arī Būvvaldes vadītāja vietnieks un trīs pašvaldības policijas inspektori. Vienam Dzimtsarakstu nodaļas speciālistam darba slodze tiks samazināta no 1 uz 0,5, bet divos gadījumos (darba aizsardzības speciālists un nekustamā īpašuma speciālists) gaidāma darbinieku izvērtēšana un štatu samazināšana likumā noteiktajā kārtībā. Vienlaikus tiks izveidotas jaunas amata vietas: Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļā – būvinženieris, uzņēmējdarbības koordinators un Plānošanas daļas vadītājs; Būvvaldē – Būvinspekcijas daļas vadītājs un Arhitektūras daļas vadītājs; jaunizveidotajā Kultūras un sporta attīstības nodaļā: nodaļas vadītājs, Kultūras daļas vadītājs, speciālists kultūras jomā, Sporta daļas vadītājs un speciālists sporta jomā. Papildus mainīti vairāku nodaļu un amatu nosaukumi, kā arī vairāku amatu pakļautība. Lai salīdzinātu amatu slodžu skaitu, izmaiņas jāskata kontekstā ar Kultūras, sporta un tūrisma centra gaidāmo reorganizāciju. Centra, kurā līdz šim bijušas astoņas amata vietas, funkcijas pārņems jaunizveidotā Kultūras un sporta attīstības nodaļa, kurā paredzētas 6 amata vietas. Tāpat Pieaugušo izglītības centra funkcijas plānots nodot Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas uzņēmējdarbības konsultantam.

Līdz ar to kopējais amatu slodžu skaits samazināsies no 125 uz 122,5. Izmaiņas tiks īstenotas, iekļaujoties esošā gada algu fondā. Tomēr jāpiebilst, ka audita un reorganizācijas galvenais mērķis nav štatu samazināšana. Būtiskākais ieguvums būs dokumentu un vispārējās darba organizācijas sakārtošana. Domes lēmums paredz līdz 1.  aprīlim veikt izmaiņas nodaļu nolikumos, lai tie atbilstu jaunajai struktūrai,” publikācijā informē pašvaldības Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja Anna Ķīviča.

Pievienot komentāru