Aleksandra Pelēča literāro prēmiju saņem grāmatas “Talsu namu stāsti” autori

12. reizi pasniegta Talsu novada pašvaldības Aleksandra Pelēča vārdā nosaukta literārā prēmija. Prēmijas pasniegšanas pasākums nemainīgi notika 10. aprīlī – Aleksandra Pelēča dzimšanas dienā. Šajā gadā prēmiju saņēma grāmata “Talsu namu stāsti”, informē Talsu novada pašvaldība.

“Talsu namu stāsti” ir pamatīgs Talsu vecpilsētas vēstures pētījums, enciklopēdisks vēstījums par Talsu vecpilsētas, Lielās, Brīvības, Zvaigžņu un citu ielu namu vēsturi, īpašniekiem un tajos agrāk dzīvojošajiem ļaudīm. Šī grāmata ir līdz šim nopietnākais un fundamentālākais pētījums, kas veikts un veltīts Talsu pilsētai un tās iedzīvotājiem kopš Latvijas neatkarības atgūšanas. Pētījuma vērtību nosaka plašais apkopoto materiālu klāsts, arhīvu materiālu apguve, unikālie foto materiāli – ikvienam ir iespēja iepazīties ar Talsu vecpilsētas namu vēsturi, to īpašniekiem un iedzīvotājiem. Grāmata jau šobrīd ieņem nozīmīgu vietu pilsētas vēstures atspoguļošanā.

Grāmatas “Talsu namu stāsti”, kas izdota “Aleksandra Pelēča lasītavā”, autori – Zigurds Kalmanis, Dace Alsberga, fotogrāfijas sagatavojis – Imants Tamsons. Grāmatas tapšanā piedalījušies arī daudzi Talsu namu iedzīvotāji ar saviem atmiņu stāstiem un fotogrāfijām.

Grāmatas “Talsu namu stāsti” veidotāji – Zigurds Kalmanis, Dace Alsberga, Imants Tamsons (foto: talsi.lv)

“Ceru, ka talsenieki iegūs kaut nedaudz no visa apjomīgā darba, kas ir ieguldīts grāmatas tapšanā. Kaimiņš kaimiņam daudz ko nepastāsta tā, kā mēs spējām izlobīt no dokumentiem, kas glabājas gan arhīvos, gan cilvēku atmiņu stāstos. Neatsverams ieguvums ir arī Antras Grūbes darbs grāmatas tapšanā,” atzina Zigurds Kalmanis, saņemot prēmiju.

Par Aleksandra Pelēča literārajai prēmijai izvirzītajiem darbiem notika arī lasītāju balsojums, kurā pārliecinoši vislielāko balsu skaitu arī ieguva grāmata “Talsu namu stāsti”. SIA “Kurzemes sēklas” kolektīvs pasniedza savu simpātiju balvu, kas tika piešķirta Jāņa Lagzdiņa grāmatai “Klusā daba ar tauri”.

Talsu Galvenā bibliotēka A. Pelēča prēmijai izvirzīja vēl šādas 2017. gadā izdotas grāmatas:

„Dievu ugunīs. K. Valdemāra Talsu tautas teātris”, sastādījuši Ausma Zute, Maksimilians Kvite.

,,Diždundaga. Apcerējumi par Dundagas novadu”, sastādījusi Janīna Kursīte.

„Lauku platuma dzelzceļi. Mazbānītis de facto”, Toms Altbergs, Andris Biedriņš, Dainis Punculs, Artūrs Tukišs.

„Filadelfija. Imants Mežaraups – dzīvē un mūzikā”, Luāna Loinerte.

„Klusā daba ar tauri”, Jānis Lagzdiņš.

„Lībiešu krasts. No Ovišiem līdz Melnsilam”, Baiba Šuvcāne.

 

 

Pievienot komentāru