Atbalstam piecu vēsturisko ēku restaurācijai un konservācijai piešķir 14 tūkstošus eiro

Par kopējo summu 14 048 eiro apmērā Talsu novada dome 12. aprīļa domes sēdē atbalstīja finansējuma piešķiršanu piecu Talsu novada valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijās esošo vēsturisko ēku restaurācijai un konservācijai.

Atbalsts tiek piešķirts konkursa ietvaros, kurā uz pašvaldības līdzfinansējumu varēja pretendēt ēku īpašnieki Talsu, Sabiles un Valdemārpils vēsturiskajā centrā. Šāda konkursa mērķis – nodrošināt Talsu, Sabiles un Valdemārpils pilsētu vēsturisko centru apbūves autentiskuma saglabāšanu, veicinot arhitektoniski kvalitatīvas vides saglabāšanu un atjaunošanu sabiedrības interesēs.

Konkursa vērtēšanas komisija izvērtēja saņemtos pieteikumus un apstiprināšanai domes sēdē virzīja finansējuma piešķiršanu šādām ēkām: Talsos, Laidzes ielā 11 (900 eur līdzfinansējums); Talsos, Lielajā ielā 29 (150 eiro līdzfinansējums); Talsos, Lielajā ielā 33 (3000 eiro līdzfinansējums); Talsos, Lielajā ielā 14 (2998 eiro līdzfinansējums); Valdemārpilī, Lielajā ielā 26 (5000 eiro līdzfinansējums).

Pašvaldība līdzfinansējumu piešķir 30 līdz 60 procentu apmērā no objekta vai tā daļas nepieciešamās kopējās tāmes, bet ne vairāk kā 5000 eiro viena konkursa projekta īstenošanai. Apstiprinātā līdzfinansējuma summa līdzfinansējuma saņēmējam tiks ieskaitīta, kad objekts būs pieņemts ekspluatācijā un būs iesniegti maksājumus apliecinoši dokumenti.

Lēmumu par šāda konkursa nepieciešamību Talsu novada dome pieņēma 2017. gada februārī pēc ilgstošām diskusijām par pasākumiem novada vēsturisko centru saglabāšanai. Toreizējais Talsu novada domes deputāts Miervaldis Krotovs gan iebilda atsevišķu pilsētu izcelšanai, norādot, ka pieejai ir jābut vienotai. “Ja atbalsta šādas aktivitātes pilsētās, tad būtu jāatbalsta arī pagastu teritorijās esošie kultūras pieminekļi,” viņš pauda.

Publicitātes foto: talsi.lv

Pievienot komentāru